Türkiye Cumhuriyeti 56. Hükümeti Üyeleri


BAŞBAKAN
MUSTAFA BÜLENT ECEVİT DSP
İSTANBUL - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli.

BAŞBAKAN YARDIMCISI
DEVLET BAKANI
HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN DSP
DEVELİ - 1950, Yusuf, Sırma - Galatasaray İktisat ve İşletmecilik Yüksek Okulu - İngilizce - İşletmecilik - XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

BAŞBAKAN YARDIMCISI
DEVLET BAKANI
HİKMET ULUĞBAY DSP
ISPARTA - 1939, Neşet, Şahu-Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi, University of Southern California Master-İngilizce- Ekonomi - Maliye Bakanlığı Tokyo Büyükelçiliği ve NATO Nezdinde Daimi Temsilciliği, Maliye ve Ekonomi Müşaviri, OECD Nezdinde Daimi Temsilci Yrd., Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri, Hazine Genel Müdürü, Bilkent Üni.Öğretim Görevlisi - Evli, 2 Çocuk.

DEVLET BAKANI
MUSTAFA YILMAZ DSP
OĞUZELİ - 1949, Ahmet, Döne - KTÜ İnşaat Fakültesi - Orta İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisliği - Serbest İnşaat Yüksek Mühendisi - XVIII, XIX uncu Dönem Gaziantep Milletvekili - Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı - TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri - Evli, 2 Çocuk.

DEVLET BAKANI
AYDIN TÜMEN DSP
İZMİR - 1963, Ömer, Gülsüm - Hacettepe Üni. Fen Fakültesi İstatistik BI. - Orta İngilizce - Özel Sektör'de Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yöneticisi - Evli, 1 Çocuk.

DEVLET BAKANI
ŞÜKRÜ SİNA GÜREL DSP
İZMİR - 1950, Şerafettin, Emine Firuzan - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler BI., Aynı Fakülte'de Doktora - İngilizce, Fransızca - Uluslararası İlişkiler Prof.Dr. - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı, ODTÜ, Bilkent, 9 Eylül Üniversiteleri Öğretim Üyesi - Evli, 2 Çocuk.

DEVLET BAKANI
FİKRET ÜNLÜ DSP
ERMENEK - 1943, Ali, Feride - Gazi Eğitim Beden Eğitimi BI. - Orta İngilizce - Eğitimci - Öğretmen, Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü, Başbakan Başdanışmanı - Evli, 2 Çocuk.

DEVLET BAKANI
HASAN GEMİCİ DSP
ÇAYCUMA - 1953, Abdurrahman, Zülfiye - İstanbul Teknik Üni. İnşaat Fakültesi - Orta Fransızca - İnşaat Mühendisliği - İller Bankası Su Kanalizasyon Dairesi Bşk.lığı Mühendisi, Serbest Mühendis,Müteahhit - Evli, 2 Çocuk.

ADALET BAKANI
SELÇUK ÖZTEK
İZMİT-1951, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini,1977 yılında Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Hukuk Doktoru ünvanını iktisap etti. 1988 yılında Doçent, 1994 yılında Profösör oldu.-Fransızca, İngilizce, İtalyanca.- Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi. -Evli, 2 Çocuk.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI
HİKMET SAMİ TÜRK DSP
OF - 1935, Süleyman, Ayşe Sultane - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi, Köln Üni. Doktora - Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca - Ticaret Hukuku Prof.Dr. Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Senatosu Üyesi - Evli, 2 Çocuk.

İÇİŞLERİ BAKANI
CAHİT BAYAR
SİVAS- 1935, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Fransızca - Kaymakam, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Mülkiye Müfettişi, Diyarbakır Valisi, Malatya Valisi, Erzurum Valisi, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü, Ankara Valisi, İstanbul Valisi, Kıbrıs Büyükelçisi - Evli, 2 Çocuk.

MALİYE BAKANI
İBRAHİM NAMİ ÇAĞAN DSP
AMASYA - 1947, Ahmet, Mualla - Ankara Üni.Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üni. Avrupa Enstitüsü, Ankara Üni. Hukuk Fakültesi Doktora - İngilizce, Almanca - Mali Hukuk Prof.Dr. - BYYO, ODTÜ, Kara Harp Okulu, Ankara Üni, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı -XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili- Evli, 2 Çocuk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI
METİN BOSTANCIOĞLU DSP
BAFRA - 1942, Yusuf Ziya, Atiye - Ankara Üni. Hukuk Fakültesi - Orta İngilizce - Hukuk - Serbest Avukat, Hukuk Danışmanı, Hacettepe Üni. Teknoloji Enstitüsü ve Gazi Üni. İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi - Evli, 2 Çocuk.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI
ALİ ILIKSOY DSP
PAZARCIK - 1954, Duran, Elif - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - Orta Almanca - Hukuk - Hâkim, Serbest Avukat - Evli, 3 Çocuk.

SAĞLIK BAKANI
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN DSP
ÇATALZEYTİN - 1943, Cafer, Gülsüme - İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi İhtisas - Orta İngilizce- Üroloji Uzmanı - Bandırma Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı - Evli, 2 Çocuk.

ULAŞTIRMA BAKANI
HASAN BASRİ AKTAN
ERZİNCAN, Kemaliye - 1952. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,Katma Değer Vergisi üzerine Almanya' da mesleki ihtisa.- Almanca - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelirler Genel Müdürü -Evli,2 çocuk.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI
MAHMUT ERDİR DSP
ESKİŞEHİR - 1934, Halil İbrahim, Kadriye - Ankara Üni. Ziraat Fakültesi, Ohio State Üni. Zirai Marketing İhtisası - İngilizce, Orta Almanca - Ziraat Yüksek Mühendisliği - TZDK Planlama Müdürü, Türk Traktör Fabrikası Yön.Kur. Üyesi, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Teknik Baş Denetçisi - Evli, 1 Çocuk.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI
HAKAN TARTAN DSP
ANKARA - 1961, S.Fikret, T.Melek - Dokuz Eylül Üni. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi - Fransızca, İngilizce - İktisat, Gazetecilik - Sabah Gazetesi Haberler Müdürü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi - Evli, 1 Çocuk.

SANAYİ VE TİCARET BAKANI
METİN ŞAHİN DSP
KIRIKKALE - 1942, Yusuf Nizamettin, Fatimet - Ankara Üni. Ziraat Fakültesi - İngilizce - Ziraat Yük. Müh., Doçent Dr. Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, Tarım Bakanlığı Müsteşar Yrd., ANTBİRLİK Genel Müdürü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı - Evli, 2 Çocuk.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
AHMET ZİYA AKTAŞ DSP
KEMALİYE - 1940, M.Hüsamettin, Hatice - ODTÜ İnşaat Mühendisliği BI., Aynı Bölümde Master, ABD Pennsylvania Lehigh Üni. Doktora - İngilizce, Almanca - Bilgisayar Müh., Prof.Dr. - ABD Purdue Üni. Ziyaretçi Profesörü, ODTÜ Bilgisayar Müh. BI. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı, STRABİS Bilgi Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı - Evli, 2 Çocuk.

KÜLTÜR BAKANI
MUSTAFA İSTEMİHAN TALAY DSP
TARSUS - 1945, İbrahim Rifat, Emine - Ankara Üni.Siyasal Bilgiler Fakültesi, SBF Siyaset ve Yönetim Bilimi Master İngilizce - Mülki İdare, Kamu Yönetimi - Kaymakam, Belediyeler Fon ve Krediler Genel Müdürü - XVIII ve XIX uncu Dönem İçel Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

TURİZM BAKANI
AHMET TAN DSP
İSTANBUL - 1949, Mehmet, Zeynep - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat BI., London City Üni. Media Studies, SBF Siyaset ve Yönetim Bilimi Yüksek Lisans - İngilizce - Gazeteci, Yazar, Siyasal Bilim Doktoru - Cumhuriyet Gazetesi Parlamento Muhabiri, Londra ve Ankara Temsilcisi, Haber Müdürü, Sabah Gazetesi Yazarı, Gazi. Ankara Üni. İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi - Evli.

ORMAN BAKANI
ARİF SEZER DSP
CEYHAN - 1948, Arif, Zekiye - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İktisat, İşletme - Öğretmen, Çiftçi, Sanayici, TARMAKBİR Türk Tarım Makinaları Birliği Başkanı - Evli, 2 Çocuk.

ÇEVRE BAKANI
FEVZİ AYTEKİN DSP
TEKİRDAĞ - 1946, Aziz Ferit, Emine - Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksek Okulu - İnşaat Mühendisliği - Serbest İnşaat Mühendis Müteahhit, Futbol İI Temsilcisi - Evli, 2 Çocuk.

DIŞİŞLERİ BAKANI
İSMAİL CEM DSP
İSTANBUL - 1940, İhsan, Şerife - Lozan Üni. Hukuk Fakültesi, Institut d'Etudes Politique de Paris Master - İngilizce, Fransızca - Siyaset Sosyolojisi - Gazeteci,Yazar, TGS İstanbul Şube Başkanı, TRT Genel Müdürü, EBU Yön.Kur.Üyesi. European Institute for The Media Danışma Kurulu Üyesi - XVIII, XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili Kültür Eski Bakanı - Evli, 2 Çocuk.